Bioremediacja mikrobiologiczna KOBIOMIK

Wykonujemy kompleksową bioremediację mikrobiologiczną KOBIOMIK płytkich, zdegradowanych zbiorników wodnych, takich jak jeziora, laguny, zatoki, stawy rybackie i parkowe. Biotechnologia środowiskowa, którą stosujemy, została oryginalnie opracowana przez Biorem Ekoserwis we współpracy z Zakładem Ekologii Mikroorganizmów i Biotechnologii Środowiskowej Uniwersytetu Warszawskiego, a także z Eco Life System sp. z o.o.. Technologia posiada zastrzeżenie patentowe w UPRP.

Bioremediacja mikrobiologiczna KOBIOMIK to bezinwazyjna oraz bezpieczna zarówno dla środowiska naturalnego, jak i jego użytkowników biotechnologia, w której naturalne procesy samooczyszczania się wód oraz biotransformacji zanieczyszczeń organicznych w wodzie i osadach dennych zbiorników są wspomagane przez szczepy wysokoaktywnych metabolicznie bakterii izolowanych ze środowiska naturalnego.

Biorem Ekoserwis jest głównym współwłaścicielem tej innowacyjnej biotechnologii środowiskowej. Dysponujemy zespołem specjalistów w zakresie bioremediacji oraz bieżącej kontroli jakości ekologicznej środowiska wodnego podczas bioremediacji. Po wykonaniu bioremediacji w ramach oferty monitorujemy trwałość uzyskanych efektów środowiskowych.

Działanie

Wskutek współdziałania naturalnych bakterii wodnych z bakteriami wprowadzonymi do wody i osadów dennych zbiornika, które wyspecjalizowane są w degradacji substancji organicznych, dochodzi do szybkiej mineralizacji zanieczyszczeń i uwolnienia mineralnych form fosforu i azotu (związków przyspieszających eutrofizację wód). Jednoczesne trwałe zablokowanie fosforu mineralnego uwolnionego w procesie bioremediacji mikrobiologicznej przez wysokowydajny preparat glinki kaolinitowej usuwa ze środowiska naturalnego fosfor, dzięki czemu drastycznie ogranicza zakwity glonów i sinic.

Zastosowanie

Korzyści zastosowania technologii to między innymi:

  • korzystne zmiany w biocenozie wodnej i wzroście bioróżnorodności,
  • polepszenie parametrów fizycznych i chemicznych wody oraz osadów dennych,
  • polepszenie natlenienia środowiska,
  • likwidacja stref beztlenowych, które wytwarzają toksyczny siarkowodór i amoniak, co skutkuje jednocześnie eliminacją przykrych odorów,
  • wzrost przezroczystości wody w zbiorniku,
  • ograniczenie biomasy fitoplanktonu.

Dzięki bioremediacji mikrobiologicznej KOBIOMIK zbiornik wodny odzyskuje utracone na skutek zanieczyszczenia i eutrofizacji walory ekologiczne, rekreacyjne i gospodarcze.

Zapraszamy do współpracy!

Zachęcamy do kontaktu i omówienia szczegółów zlecenia. Dokładną ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb zleceniodawcy.