Ochrona wód

Rekultywacja zbiorników wodnych

Zespoły mikroorganizmów w wodach i osadach dennych wraz z czynnikami środowiskowymi (czynniki fizyko-chemiczne, bioróżnorodność, biologiczne interakcje pomiędzy organizmami, zasobność pokarmowa i biogenna) oraz klimatycznymi decydują o funkcjonowaniu każdego ekosystemu wodnego, zarówno małego stawu czy średniej wielkości jeziora, jak i ogromnych jezior, mórz i oceanów. Mikroorganizmy fotosyntetyczne (fitoplankton, makrofity) … Czytaj więcej...