Oczyszczanie wód preparatem CYANOXIDE

Usuwamy zakwity sinicowe oraz cyjanotoksyny w zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, stawy, kąpieliska, ujęcia wody pitnej, wody rekreacyjne, przy pomocy innowacyjnej technologii środowiskowej CYANOXIDE. Technologia opracowana została przez Biorem Ekoserwis przy współpracy z Zakładem Ekologii Mikroorganizmów i Biotechnologii Środowiskowej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest zastrzeżona patentowo w UPRP.

Pogotowie antysinicowe

Posłuchaj pliku AUDIO „Czas na naukę”.

CYANOXIDE zapewnia wysoką skuteczność przy niewielkich kosztach zastosowania technologii w środowiskach wodnych. Technologia jest prosta w zastosowaniu i nie wymaga skomplikowanych specjalistycznych urządzeń. Jest całkowicie bezpieczna dla środowiska wodnego i jego otoczenia oraz użytkowników.

Działanie

Technologia usuwania sinic polega na wykorzystaniu wrażliwości sinic na niskie stężenia tlenu atomowego w wodzie. Zastosowanie preparatu CYANOXIDE, którego twórcą i właścicielem znaku towarowego jest Biorem Ekoserwis, doprowadza do selektywnego uśmiercania sinic i oksydacyjnej degradacji toksyn sinicowych bez wpływu na zooplankton, ryby czy roślinność.

Zastosowanie

W wyniku zastosowania technologii i preparatu CYANOXIDE w wodach naturalnych sinice i ich toksyny zostają usunięte w okresie ok. 3–5 dni. Dzięki temu finalnymi skutkami technologii CYANOXIDE są:

  • przywrócenie bezpiecznych właściwości gospodarczych i rekreacyjnych zbiornika wodnego,
  • poprawa natlenienia wody w zbiorniku,
  • redukcja stref beztlenowych.

Dodatkowo podczas zastosowania technologii CYANOXIDE w wodach naturalnych ginie szereg bakterii chorobotwórczych niebezpiecznych dla ludzi, ryb i zwierząt gospodarczych.

Zobacz prezentację „Kontrola zakwitu sinic za pomocą CYANOXIDE w Jeziorze Magistrackim (sierpień 2016)”.

Zapraszamy do współpracy!

Zachęcamy do kontaktu i omówienia szczegółów zlecenia. Dokładną ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb zleceniodawcy.