Prof. dr hab. Ryszard J. Chróst

Prof. dr hab. Ryszard J. Chróst – lider zespołu i właściciel firmy Biorem Ekoserwis

Wykształcenie

 • Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego – magisterium i doktorat z mikrobiologii wód, ochrony wód, ekologii mikroorganizmów, biochemii i biotechnologii środowiskowej,
 • Instytut Ekologii Polskiej Akademii Nauk – habilitacja z ekofizjologii i ekologii wód,
 • Nominacja Prezydenta RP – tytuł profesora zwyczajnego w dziedzinie biologia.

Doświadczenie naukowe i zawodowe

Wieloletni staż zawodowy i współpraca z:

 • Max-Planck Institute for Limnology, Ploen, Niemcy,
 • Smithsonian Institution, USA: Chesapeake Bay Center for Environmental Studies (Maryland),
 • National Museum of Natural History (Washington D.C.).

Staże naukowe w:

 • University of Copenhagen, Hillerød Biological Station (Dania),
 • Konstaz University, Limnology Department (Niemcy),
 • University of Innsbruck, Limnology (Austria).

Współpraca zawodowa

 • Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (CENT3) – rozwój nowych, innowacyjnych biotechnologii środowiskowych, analiza instrumentalna próbek wody i osadów dennych w certyfikowanych laboratoriach,
 • Zakład Ekologii Mikroorganizmów i Biotechnologii Środowiskowej – badania funkcjonowania i zagrożeń eutrofizacyjnych jezior, ochrona i monitoring zbiorników wodnych, zakwity sinicowe (cyanobakterie), rozwój innowacyjnych biotechnologii środowiskowych,
 • Eco Life System sp. z o.o. – badania i monitoring zbiorników wodnych przed i po bioremediacji mikrobiologicznej, zastosowanie produktów Eco Tabs™ w kompleksowej bioremediacji mikrobiologicznej zbiorników wodnych, współpraca w zakresie wdrażania nowych innowacyjnych biotechnologii KOBIOMIK i CYANOXIDE.

Członkostwo

 • Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne,
 • American Society Limnology and Oceanography,
 • Lokalna Grupa Działania “Mazurskie Morze”.

Osiągnięcia

Nagrody:

 • Nagroda Premiera za badania naukowe z zakresu ekologii i mikrobiologii wód,
 • Nagroda PAN za osiągnięcia naukowe w dziedzinie ekologii wód.

Najważniejsze osiągnięcia:

 • Opracowanie preparatu CYANOXIDE i metody szybkiego zwalczania zakwitów sinicowych (cyjanobakterii) oraz usuwania cyjanotoksyn w zbiornikach wodnych. Opracowanie powyższe wymagało wielu miesięcy badań laboratoryjnych, a następnie eksperymentów terenowych w mikroskali i w zbiornikach wodnych potwierdzenia skuteczności działania opracowanego preparatu oraz wdrożenia metody jego użycia w praktyce. W wyniku powyższych działań udowodniono wysoką skuteczność CYANOXIDE w likwidacji niebezpiecznych zakwitów sinic oraz ich toksyn w zbiornikach wodnych w okresie ok. 10 dni, po którym zbiorniki wodny, kąpieliska, itp. mogą być używane do rekreacji. Zarówno preparat CYANOXIDE, jak i metoda szybkiego usuwania zakwitów sinicowych w wodach naturalnych stały się przedmiotem zastrzeżenia patentowego (znak UP RP Nr 414134).
 • Opracowanie i przetestowanie w zbiornikach wodnych biotechnologii kompleksowej bioremediacji zbiorników wodnych KOBIOMIK jako nieinwazyjnej, bezpiecznej dla środowiska i wysoce skutecznej metody rekultywacji zanieczyszczonych i zdegradowanych płytkich jezior, stawów, stawów rybackich, lagun, itp. W wyniku połączenia metody bioremediacji mikrobiologicznej z użyciem wysoko aktywnych metabolicznie naturalnych szczepów mikroorganizmów izolowanych z wody i gleby oraz wysokowydajnej metody inaktywacji zmineralizowanego w bioremediacji fosforu mineralnego opracowano “hybrydową” technologię skuteczną w rekultywacji zbiorników wodnych. Technologia KOBIOMIK wykorzystuje i stymuluje naturalne procesy samooczyszczania się wód w efekcie doprowadzając do poprawy jakości wód powierzchniowych oraz zwiększenia ich biorożnorodności. Opracowanie technologii KOBIOMIK związane było z wykorzystaniem wieloletniego doświadczenia w badaniu jezior mazurskich, dużej znajomości ekofizjologii mikroorganizmów wodnych oraz poprzedzone zostało wielomiesięcznymi badaniami eksperymentalnymi w mirkoskali. Następnie technologia zweryfikowana została w zbiornikach wodnych. Zastrzeżenie patentowe: znak UP RP Nr 414135.
 • Opracowanie sposobu i harmonogramu działań oraz wybór metod w rekultywacji Jeziora Wilanowskiego, silnie zanieczyszczonego zbiornika położonego w obrębie unikatowego w skali światowej kulturowego kompleksu pałacowo-parkowego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.