Współpraca

Szczegóły współpracy z Biorem Ekoserwis ustalane są indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb klienta bądź projektodawcy. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie naukowe i zawodowe, po wstępnej rozmowie i zapoznaniu się z Państwa oczekiwaniami proponujemy konkretne usługi oraz autorskie technologie związane z poprawą jakości wód powierzchniowych.

Do współpracy zapraszamy między innymi:

  • samorządy lokalne,
  • stowarzyszenia i fundacje ochrony wód,
  • gospodarstwa i spółki rybackie,
  • właścicieli i zarządców zdegradowanych bądź zanieczyszczonych zbiorników wodnych.

Dbamy o Państwa satysfakcję. Udzielamy gwarancji na świadczone usługi bioremediacyjne na okres 3 lat – zapewniamy utrzymanie wysokiej jakości uzyskanych parametrów wody i jakości ekologicznej ekosystemu wodnego. Ponadto gwarantujemy profesjonalizm i terminowość oraz bezwzględne dotrzymanie warunków umowy.

Wysokość wynagrodzenia
uzgadniania jest podczas wstępnych ustaleń dotyczących zamawianych usług bądź planowanego projektu.

  • Koszty zabiegów bioremediacyjnych oraz usuwania sinic ze zbiorników wodnych uzależnione są przede wszystkim od powierzchni i głębokości zbiornika wodnego, a także od jego specyfiki.
  • Koszty badań monitoringowych lub analiz fizyko-chemicznych oraz analiz in situ jakości wody zależą od ilości przeprowadzanych badań lub analiz oraz stopnia ich trudności. Przeprowadzenie podstawowych badań monitoringowych niezbędnych do planu rekultywacji jeziora trwa ok. 3–5 miesięcy i waha się od 20–50 tys. zł (w zależności od wielkości jeziora i częstotliwości analiz).

W celu potwierdzenia zamówienia usługi prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 10% ustalonego wynagrodzenia.

Biorem Ekoserwis – dbamy o zrównoważony rozwój

Mają Państwo pytania? Zapraszamy do kontaktu, chętnie udzielimy szczegółowych informacji.